لغو مجمع بیمه ملت در اختیار هیات مدیره فعلی نیست/مجمع بیمه ملت برگزار می شود

  کد خبر: ۲۷۰۱۰۱78082
  لینک کوتاه:

لغو مجمع بیمه ملت و هرگونه اظهار نظر در آن خصوص در اختیار و شأن هیئت مدیره فعلی (که بواسطه تعلل و استنکاف از انجام وظایف قانونی و به علت وجود خلأهای قانونی و مقرراتی کماکان بر خلاف اراده سهامداران در شرکت حضور دارد) نمی باشد و مجمع مذکور طبق آگهی برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی اعلام کرده که درخواست و چاپ آگهی برگزاری مجمع شرکت بیمه ملت توسط شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشور در راستای تشریفات ماده ۹۵ اصلاحی قانون تجارت انجام شده و پس از استنکاف هیئت مدیره و بازرس شرکت بیمه ملت از دعوت به مجمع و پس از طی کلیه مراحل قانونی مذکور در ماده فوق الذکر توسط سهامداران راسا صورت گرفته است.

در شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی این اقدام با مصوبه هیئت مدیره انجام شده که متاسفانه از سوی مدیرعامل سابق و در حالی که ایشان سمت نداشته است بدون رعایت تشریفات قانونی نامه ای فاقد اعتبار به شرکت بیمه ملت ارسال شده است.


ضمنا لغو مجمع مذکور و هرگونه اظهار نظر در آن خصوص در اختیار و شأن هیئت مدیره فعلی (که بواسطه تعلل و استنکاف از انجام وظایف قانونی و به علت وجود خلأهای قانونی و مقرراتی کماکان بر خلاف اراده سهامداران در شرکت حضور دارد) نمی باشد و مجمع مذکور طبق آگهی برگزار خواهد شد.

اخبار روز
خروج از نسخه موبایل