تشریح جزئیات افزایش تسهیلات حساب‌های انفرادی و زوجین از محل اوراق بانک مسکن

  کد خبر: ۱۰۰۷۰۰48461
  لینک کوتاه:

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، جزئیات افزایش تسهیلات حساب‌های انفرادی و زوجین از محل اوراق را که هم اکنون با احتساب جعاله برای انفرادی ۲۸۰و برای زوجین ۴۸۰میلیون تومان است، تشریح کرد.

به گزارش هیبنا، محمدحسن مرادی، با بیان اینکه سقف‌های تسهیلاتی از محل اوراق در گذشته برای زوجین در تهران ۲۰۰و برای حساب انفرادی ۱۰۰میلیون تومان بود، گفت: در حال حاضر با موافقت و ابلاغ بانک مرکزی، سقف تسهیلات از محل اوراق برای حساب‌های انفرادی و زوجین افزایش یافته است.

هم‌اکنون ارائه تسهیلات برای حساب‌های انفرادی تهرانی‌ها از محل اوراق ۲۰۰میلیون تومان و برای زوجین ۴۰۰میلیون تومان است که به این میزان تسهیلات جعاله که هم اکنون ۸۰میلیون تومان است، افزوده خواهد شد.


مرادی ادامه داد: برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت میزان تسهیلات انفرادی که معادل ۸۰میلیون تومان بود به ۱۶۰میلیون تومان و برای حساب‌های ۱۶۰میلیون تومانی زوجین به ۳۲۰میلیون تومان رسیده است.

در سایر شهرها نیز تسهیلات ۶۰میلیون تومانی حساب‌های انفرادی به ۱۲۰میلیون تومان و تسهیلات ۱۲۰میلیون تومانی زوجین به ۲۴۰میلیون تومان افزایش یافته است.

او یادآور شد: تسهیلات جعاله همزمان با تسهیلات مسکن اختصاص می‌یابد، که سقف آن از ۴۰میلیون تومان به ۸۰میلیون تومان رسیده است.

مدیر امور طرح و برنامه بانک‌مسکن گفت: نرخ سود تسهیلات از محل اوراق و جعاله ۱۷.۵درصد است. بازپرداخت جعاله ۵ساله و معادل ۶۰ماه و بازپرداخت تسهیلات نیز حداکثر ۱۲ساله معادل ۱۴۴ماه است.

مرادی تصریح کرد: ملک در رهن بانک قرار می‌گیرد و تسهیلات‌گیرنده باید مدارکی ارائه کند که نشان‌دهنده توانایی پرداخت اقساط باشد.

اخبار روز
خروج از نسخه موبایل